Tagi dla Wybraliśmy nowy zarząd

Wybraliśmy nowy zarząd

Dank an den scheidenden Vorsitzenden Karl FisherWielkie dzięki dla
Karla Fishera

Walne zebranie członków 2013 r.

Zaśpiewawszy "Sto lat" dla naszego Admina Stefana rozpoczęli zebrani członkowie walne zebranie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii w siedzibie w Poczdamie. Przewodniczący Towarzystwa Karl Fisher poinformował członków o aktualnych projektach in aktywnościach.
Po raportach skarbnika i rewisora zebranie udzieliło zarządowi absolutorium, po czym wybrało nowy zarząd. Długoletni przewodniczący Karl Fisher nie startował już w wyborach na prezesa, natomiast chciałby się angażować w przyszłości lokalnie w Chociebużu.

Do nowego, wybranego 22.2.2013 r. zarządu należą:

  • Martin Kujawa (Przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckie Brandenburgii)
  • Anna Zinserling (Zastępca)
  • Christin Bülow (Zastępca)
  • Grażyna Bischof (Skarbnik)
  • Karl Fisher (kierownik filii w Chociebużu)
  • Christian Schmidt (kierownik filii w Poczdamie)
  • Katrin Becker (kierownik filii w Frankfurcie nad Odrą)

Zebrani członkowie podziękowali długoletniemu przewodniczącemu Karlowi Fisherowi za wykonaną pracę i zaangażowanie na rzecz poruzomienia polsko-niemieckiego.