Informelle Gruppe GENDA

O pozostawienie wystaw „Niech nas zobaczą” i „Moje Życie – Moja Decyzja”“

Szanowna Pani Prezydentko, Szanowny Panie Rektorze, Szanowny Panie Dyrektorze,,

jako uczestnicy i uczestniczki warsztatu oraz osoby zwiedzające wystawy „Niech nas zobaczą” i „Moje Życie – Moja Decyzja” związane z projektem „Hegemonia kulturowa i płeć” wyrażamy swoje zaskoczenie i zaniepokojenie faktem, że wystawa „Niech nas zobaczą” wywołała jakiekolwiek negatywne reakcje. Te 20 obrazów, na których trudno rozpoznać narodowość, stopień znajomości czy zażyłości sfotografowanych osób, w konfrontacji z publicznością mogą wywołać tylko wtedy złość czy protest, jeśli w glowach patrzących na te obrazy obecne są leki i uprzedzenia, na które są inne metody niz zwalczanie pluralizmu, demokracji i wolności w nauce i sztuce. Opowiadamy się bezwzględnie za tymi wolnościami i za prawami człowieka, a w konsekwencji za pozostawieniem wystaw nietkniętych do końca czerwca na miejscach, które zostały ustalone wcześniej