Tagi dla Konkurs fotograficzny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK „Polska nieznana“

Konkurs fotograficzny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK „Polska nieznana“

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłaszają wspólnie konkurs fotograficzny, którego zamierzeniem jest rozwijanie zainteresowań i popularyzacja ochrony zabytków wspólnej Europy, pokazanie najpiękniejszych miejsc i celów wycieczkowych w Polsce związanych z historią i kulturą kraju i z relacjami polsko-niemieckimi, poznanie osiągnięć Fundacji Polsko-Niemieckiej w XX lecie jej istnienia oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych. Termin przyjmowania prac: 15 września 2010 roku.
Dalsze informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem:

http://fwpn.org.pl/

PTTK Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Christian Schmidt