Język polski w szkole podstawowej

O projekcie „Język polski w szkole podstawowej“

Nauka języka sąsiedniego kraju jest oprócz osobistego wzbogacenia się, aktem wzajemnego szacunku i tolerancji. Styczność z językami obcymi już w szkole podstawowej stwarza fundament rozwoju komunikatywności, zdolności językowych, jak również wzmaga wrażliwość względem językowej i kulturowej różnorodności innych narodów, przyczyniając się tym samym do hamowania ksenofobii a wspierania interkulturalnego zrozumienia.

Z tego powodu już od wielu lat Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii angażuje się w rozpowszechnianie i poprawę nauczania języka polskiego w szkołach brandenburskich. W tym celu zorganizowało dotychczas wiele spotkań, konferencji i warsztatów między innymi warsztat na temat sytuacji nauczania języka polskiego w maju 2001 r. w Angermünde, konferencję na temat "Język polski jako język obcy w Brandenburgii i wspólne europejskie ramy referencyjne dla języków" we wrześniu 2003 r. w Berlinie lub trzydniową konferencję w sierpniu 2004 r. w Słubicach poświęconą tematowi "Koncepcja języków sąsiedzkich w regionach przygranicznych - w porównaniu europejskim". Po wieloletnich staraniach ze strony Towarzystwa wystartował w roku szkolnym 2006/2007 wspierany przez niemieckie Ministerstwo Edukacji projekt modelowy, który miał umożliwiać wprowadzenie nauczania języka polskiego, jako języka sąsiedzkiego obok języka angielskiego już od pierwszej klasy.

Osoba kontaktowa

 

Christin Bülow