Kronika 1991–1995

1991

8 Stycznia

Posiedzenie inauguracyjne Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii (DPG)
(przewodniczący: Markus Meckel).

1992

Cały rok

Powstawanie biura DPG w Poczdamie.

Czerwiec

Frankfurt (Odra): "Konferencja polityków gminnych Brandenburgii na temat tworzenia euroregionów na granicy polsko-niemieckiej."

Listopad

Berlin: "Po drugiej stronie granicy pokoju - polsko-niemiecka historia powojenna." Konferencja zorganizowana we współpracy z Ewangelicką Akademią Berlin-Brandenburgia (Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg).

1993

Wiosna

Poczdam: Wieczór autorski z Anną Grupińską, autorką książki "Ciągle po kole: Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego." z okazji 50-tej rocznicy zdławienia powstania w getcie warszawskim.

Listopad

Werder (Havel): "Obraz sąsiada w niemieckiej i polskiej prasie pogranicza." Konferencja zorganizowana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta w Brandenburgii(Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg).

Idea utworzenia klubu dziennikarzy "Pod Stereotypami (Unter Stereo-Typen)". Konferencja udokumentowana została w naszym dwujęzycznym biuletynie informacyjnym TRANSODRA. (nr. 4/5)

1994

Kwiecień

Poczdam: Spotkanie pt: "Przestępczość na granicy - Polsko-niemiecka współpraca w walce z przestępczością."

Sierpień

Gorzów Wielkopolski: " Wesołe jest cygańskie życie ..." - Prawna i społeczna sytuacja Romów ew. Sinti i Romów w Niemczech i w Polsce." Konferencja zorganizowana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.
Konferencja została udokumentowana dwujęzycznie w biuletynie informacyjnym TRANSODRA (nr 8/9)

Wrzesień

Beeskow, Frankfurt (Odra): Trzy czytania "Pożegnanie i przybycie" - O ucieczce i wypędzeniu - niemiecki Poczdam i polskie losy (Ursula Höntsch z Berlina i Joanna Konopińska z Wrocławia.) Czytania odbyły się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Międzyregionalnej Wymiany Kulturowej w Berlinie (Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch in Berlin).

Görlitz: Referat "Szanse i bariery polsko-niemieckiej współpracy na pograniczu." Udokumentowane w TRANSODRA (nr. 10/11)

Październik

Poczdam: Wykład z okazji 50-ej rocznicy Powstania Warszawskiego. Profesor Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski.

Listopad

Treppeln: Warsztaty Polki i Niemki w Euroregionie "Sprewa, Nysa, Bóbr (Spree, Neiße, Bober)". Przy współpracy z Siecią Kobiet z Europy Wschodniej i Zachodniej (Ost-West-Europäisches Frauennetzwerk, OWEN)

Grudźień

Guben/Gubin: Konferencja "Granica i mieszkańcy pogranicza, sąsiedzi i ludzie obcy, stara i nowa ojczyzna." Film Jacka Kubiaka DAS HAUS (DOM). Nieformalne założenie polsko-niemieckiego klubu dziennikarzy "Pod Stereotypami ". Udokumentowane w TRANSODRA (nr. 10/11)

1995

Marzec/Kwiecień

Czterech członków Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy wzięło udział w podróży badawczej do USA i Meksyku. Celem było zbadanie amerykańsko-meksykańskiego pogranicza i porównanie lokalnych rozwiązań z rozwiązaniami podjętymi na pograniczu polsko-niemieckim. Podróż wsparta została przez Fundację Marshalla - German Marshall Fund i Stowarzyszenie Friedricha Eberta Meklemburgia-Pomorze Przednie (Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg Vorpommern).

Kwiecień

Słubice: Warsztaty: Polki i Niemki w Euroregionie "Pro Europa Viadrina". Przy współpracy z Siecią Kobiet z Europy Wschodniej i Zachodniej.

Maj

Poczdam: Warsztaty: Dyskusja na temat istniejących trudności przy tworzeniu polsko-niemieckich przedszkoli w Guben/Gubinie i Frankfurcie/Slubicach.

Juni

Stegna: Wymiana młodzieży: 40 młodych ludzi z Poczdamu pojechało do Stegny nad Morzem Bałtyckim (koło Gdańska).

Lipiec

Frankfurt (Odra): Konferencja dziennikarzy: "Masowe aresztowania 250 Polaków we Frankfurcie w oczach polskiej i niemieckiej prasy."
Udokumentowane w TRANSODRA (nr. 12/13)

Wrzesień

Genshagen: – Prezentacja i dyskusja na temat:
"Naród wobec Europy."

Październik

Szczecin: Dziennikarska podróż badawcza pod hasłem: Środowisko na północnym polsko-niemieckim pograniczu. Przy współpracy z Biurem ds. Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Ambasady Niemieckiej w Warszawie.

Grudzień

Berlin: Ewangelicka Akademia Berlin-Brandenburgia współorganizatorem konferencji na temat "Doświadczenie we współpracy na polsko-niemieckim pograniczu&quot.;

Werder (Havel) – Konferencja: "Pamięć - Polacy i Niemcy w roku pamięci 1995 - Bilans i porównanie."
Udokumentowane w TRANSODRA (nr.14/15)