Kronika 1996–2000

1996

Czerwiec

Szczecin, Schwedt, Osinów Dolny, Kostrzyn, Frankfurt (Odra) – 5-dniowe seminarium nad Odrą i na Odrze: "Odra - Gospodarka czy ekologia? Za i przeciw."
We współpracy z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wielkopolskim.
Koniec roku: Udział w uroczystości "5 lat traktatu polsko-niemieckiego" oraz w polsko-niemieckiej konferencji parlamentarnej we Frankfurcie (Odra).

Szczecin: Konferencja: "Stosunek do przeszłości w Polsce i w Niemczech - Ujawnić czy przemilczeć?" We współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta w Warszawie.

Udokumentowane w TRANSODRA (nr 16)

Sierpień

Frankfurt (Odra), Słubice: Warsztaty polsko-brandenburskiego spotkania przedstawicielek parlamentu i polityki. We współpracy z Siecią Kobiet z Europy Wschodniej i Zachodniej (Ost-West-Europäisches Frauennetzwerk, OWEN).

Listopad

Poczdam: Spotkanie w celu dokonania oceny pracy i rekomendacji Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (Deutsch-Polnische Schulbuchkomission) z obecnej perspektywy (20lat) z prof. Klausem Zernack (Freie Universität Berlin).

Guben: "Obraz i historia sąsiada w podręcznikach szkolnych przed i po przełomie w Polsce i w Niemczech." (niemieccy i polscy nauczyciele).

Grudzień

Gryfino: "Obraz i historia sąsiada w podręcznikach szkolnych przed i po przełomie w Polsce i w Niemczech." (polscy i niemieccy nauczyciele).

Projekt wsparcia miejsca pamięci Majdanek (zachowanie i konserwacja dokumentów archiwalnych). Ministerstwo Spraw Wewnętrzych landu Brandenburgia podarowało na ten cel 20.000 marek.

Projekt przekazania książek kolegiom językowym we wschodnich województwach Polski - 18.000 marek od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Publikacje

W roku 1996 rozpoczęliśmy publikację polsko-niemieckiego biuletynu prasowego "TRANSODRA SPEZIAL. - Wzdłuż i w poprzek granicy." (pierwsze wydanie maj/czerwiec 1996 we współpracy z Biurem ds. Euroregionu Pomerania w Szczecinie, później z Ośrodkiem Europejskim w Szczecinie).

1997

W roku 1997 nasza praca została utrudniona przez spór o wytyczne w sprawie wsparcia finansowego Brandenburskiej Centrali Edukacji Politycznej, która uniemożliwiła organizację parytetowych spotkań polsko-niemieckich.

Kwiecień/ Maj

Wniosek o wsparcie instytucjonalne Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii przez Ministerstwo ds. europejskich Rządu Krajowego Brandenburgii..

Czerwiec

Poczdam: Ówczesny szef kancelarii państwa dr Linde przekazuje do prasy wiadomość o tym, że rząd brandenburski zobowiązuje się do wspierania przez 5 lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii, począwszy od roku 1998. Okazuje się jednak, że chodzi jedynie o dotacje na projekt, chociaż na początku mowa była o wsparciu instytucjonalnym (jedno stanowisko plus wydatki biurowe) oraz środkach na realizację projektu.

Berlin – Polsko-Niemieckiemu Klubowi Dziennikarzy "Pod Stereo-Typami" przyznano Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 1997 (dotowana na sumę 20.000 marek). Udokumentowane w TRANSODRA (nr 17)

Zbiórka datków dla zniszczonej przez powódź opolskiej szkoły TAK. Łączna kwota 6.000 marek.

Polsko-Niemiecka Komisja Pedagogiki Miejsc Pamięci (Deutsch-Polnischer Arbeitskreis Gedenkstättenpädagogik) - podróż studyjna polskich pracowników miejsc pamięci do Niemiec, przy współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW).

Grudzień

Założenie niezależnego stowarzyszenia "Transodra T.z. – Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy "Pod Stereo-Typami" (Transodra e.V. - Deutsch-Polnischer Journalistenclub "Unter Stereo-Typen". Zarząd: Ruth-Ursel Henning, Poczdam; Andrzej Kotula, Szczecin; Dietrich Schröder, Frankfurt (Odra); Waldemar Pac, Gorzów Wielkopolski.

1998

Styczeń

Berlin: Nadzwyczajne zebranie członków Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii, na którym przewodniczący Markus Meckel i trzej inni członkowie zarządu wystąpili z Towarzystwa. Utworzenie zarządu tymczasowego.

Kwiecień

Poczdam: 6-te zwyczajne posiedzenie członków Towarzystwa. Nowy przewodniczący: Gottfried Hain, burmistrz w Guben.

Czerwiec

Wrocław: 3-dniowa konferencja Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii oraz Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy "Pod Stereo-Typami" na temat "Redakcyjna nizależność i stosunki własnościowe w mediach drukowanych w Polsce i w Niemczech na przełomie lat 1989/90". We współpracy z Federalnym Urzędem Pracy (Bundespresseamt). Udokumentowane w TRANSODRA (nr 19).

Polsko-Niemiecka Komisja Pedagogiki Miejsc Pamięci: podróż studyjna niemieckich pracowników miejsc pamięci do Polski, przy współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.

Listopad

Guben/Gubin – Wmurowanie kamienia pamięci w miejscu dawnej synagogi w Guben (obecnie w Gubinie). Otwarcie wystawy żydowskich śladów w Guben Andreasa Peter, wspieranej przez obu burmistrzów.

Grudzień

Szczecin – Konferencja z niemieckimi i polskimi politykami komunalnymi na temata "Polska na drodze do UE - Jakie ma to znaczenie dla Brandenburgii? Słowo kluczowe: Rolnictwo " We współpracy z Ośrodkiem Europejskim w Szczecinie.

1999

Kwiecień

Szczecin: Konferencja: "Znaczenie kwestii wypędzenia w polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej" We współpracy z Ośrodkiem Europejskim w Szczecinie.

Maj

Frankfurt (Odra), Słubice: Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Brandenburgii i Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy "Pod Stereo-Typami" na temat "Postępowanie z radykalną prawicą w Niemczech i w Polsce." przy wsparciu Koalicji przeciwko przemocy (Aktionsbündnis gegen Gewalt). Konferencja jest udokumentowana w TRANSODRA (nr 21).

Lipiec

Ukraina – Podróż studyjna na Ukrainę: "Śladami Chasydyzmu."

Wrzesień

Travemünde: Konferencja na temat partnerstwa lokalnego"Niemiecko-polska i niemiecko-czeska współpraca transgraniczna. Doświadczenia i problemy." We współpracy z Akademią Bałtycką w Travemünde (Ostsee-Akademie in Travemünde).

Październik

Poczdam: Początek polsko-niemieckiej serii rozmów we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Pokaz slajdów "Lódz - na tropie żydowskich, polskich, rosyjskich i niemieckich śladów." Referent: Piotr Piluk, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Łodzi.

Grudzień

Poczdam – Polsko-niemiecka seria rozmów: "Stosunki polsko-niemieckie w latach 1934-1939." Referentka: dr Maria Gierlak, Toruń

2000

Styczeń

Poczdam: Polsko-niemiecka seria rozmów: "Spór o zwrot dóbr kultury.". Referenci: dr Antonius Jammers, dyrektor Biblioteki Państwowej w Berlinie, Wlodzimierz Kalicki, polski dziennikarz gazety codziennej: Gazeta Wyborcza.

Marzec

Poczdam – Polsko-niemiecka seria wykładów i rozmów: "Religia i religijnośc w Polsce."
Referenci: Pater Wacław Oszajca i Ireneusz Krzemiński, profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Maj

Poczdam: Polsko-niemiecka seria wykładów i rozmów: "Kształcenie i reforma oświaty."
Referenci: Paweł Bartnik, Kurator w Szczecinie; W. Paszyński, Warszawa.

Czerwiec

Podróż studyjna dziennikarzy i młodych parlamentarzystów na wschód Polski, gdzie przebiegać ma zewnętrzna granica UE (Warszawa – Białystok – Supraśl – Włodawa – Zamość – Przemyśl – Lviv). We współpracy z Polsko-Niemieckim Klubem Dziennikarzy "Pod Stereo-Typami", Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, Ośrodkiem Europejskim w Szczecinie i Fundacją Konrada Adenauera.

Frankfurt (Odra): Uroczystośc z okazji 10-lecia jubileuszu związku Polaków w Brandenburgii "Nadodrze": "Polacy w Brandenburgii. Integracja czy dyskryminacja?"

Wrzesień

Poczdam – Polsko-niemiecka seria wykładów i rozmów: Społeczna i prawna sytuacja kobiet w Polsce.
Referentki: Urszula Nowakowska, kierowniczka Centrum Praw Kobiet w Warszawie, Ludmiła Tomaszewska, prokurator, Warszawa.

Październik

Poczdam: Polsko-niemiecka seria wykładów i rozmów: Polska i jej mniejszości narodowe.

Przedstawiona: mniejszośc białoruska. Referent: Sokrat Janowicz, Krynki (Białystok), poeta i przedstawiciel białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Słubice: Polskie autorki czytają w Brandenburgii. Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy".
Collegium Polonicum zorganizowane we współpracy z Brandenburskim Biurem Literackim (Brandenburgisches Literaturbüro).

Szczecin: Konferencja "Ochrona środowiska jako ważny element wpsółpracy polsko-niemieckiej w kontekście zbliżającego się przystąpienia Polski do UE." We współpracy z Polsko-Niemieckim Klubem Dziennikarzy "Pod Stereo-Typami" i Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich.
Grudzień

Szczecin: "Ruch Solidarności i integracja europejska."
(Towarzystwo Polsko-Niemieckie było jednym z organizatorów).

Publikacje

W roku 2002 podjęta została kontynuacja publikowania polsko-niemieckiego biuletynu prasowego "Transodra - Spezial - Wzdłuż i w poprzek granicy".
Transodra nr 21 (Postępowanie z radykalną prawicą w Niemczech i w Polsce.)