Kronika 2010

Styczeń

24–30 Stycznia 2010

Podróż studyjna na polsko-ukraińskie pogranicze

Członkowie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii wzięli udział w podróży studyjnej na polsko-ukraińskiej pogranicze zorganizowanej z inicjatywy Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej i służącej wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi na pograniczu.
Zobacz sprawozdanie z podróży …

Dyskusja: „Polityka–Perspektywy–Polska“

Luty

11 Lutego 2010

100 dni – Debata „Polityka–Perspektywa-Polska“

Wydarzenie polityczne w Domu Historii Brandenbursko-Pruskiej w Poczdamie (Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam) na temat „Polska Zachodnia–Brandenburgia", 100 dni po zaprzysiężeniu nowego rządu Brandenburgii.
Więcej o debacie (z fragmentami wideo) …

27 Lutego 2010

Zebranie członków

Zebranie członków Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii w Poczdamie (Charlottenstraße).

Tandem w Hirschluch

Marzec

Od 12/13 Marca 2010 co miesiąc

Nowy program tandemu w Euroregionie Pro Europa Viadrina

W marcu rozpoczęto nowy program polsko-niemieckiego tandemu w regionie Odry pomiędzy Frankfurtem i Gorzowem Wielkopolskim we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej (KIK) w Gorzowie Wielkopolskim (dziesięć spotkań w miesiącu, koniec pierwszego etapu: lipiec 2011).
Więcej o programie tandemu …

Maj

6 Maja 2010

Konferencja „Język polski w kształceniu zawodowym“

Pedagogiczno-lingwistyczna konferencja na temat „Język polski w kształceniu zawodowym“ we Frankfurcie (Odra).

Czerwiec

23–30 Czerwca 2010

Pielgrzymka 2010

Pielgrzymka z Gniezna do Magdeburga.

Spotkanie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Poznaniu.

25–27 Czerwca 2010

Wyjazd do Poznania

Aktywna grupa spotkała się z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Poznaniu w celu omówienia bieżących projektów i prac.
Zobacz raport (ze zdjęciami)

26 Czerwca 2010

Wystawa w Dębince

Otwarcie wystawy „Tzchecheln – Eichenrode – Dębinka“

Lipiec

2–4 Lipca 2010

Święto miasta "Bunter Hering - Swawolny kogucik"

Stoisko Towarzystwa Polsko-Niemieckiego podczas Frankfurter Heringsmarkt.

Podczas Miejskiego Święta Hanzy Frankfurt (Odra)/Słubice (Hansestadtfest von Frankfurt (Oder)/Słubice) „Bunter Hering – Swawolny Kogucik“ Towarzystwo Polsko-Niemieckie zaprezentowało na stoisku swoję działalność.

Sierpień

21 Sierpnia 2010

Wyjazd do Szczecina

Krótki wyjazd grupy aktywnych do Szczecina.

26 Sierpnia 2010

Film „Dyfuzja“

Pokaz filmu dokumentalnego „Dyfuzja/Diffusion“ wspólnie z kancelarią rządu Brandenburgii przy Związkowej Centrali ds. Kształcenia Politycznego w Poczdamie (Landeszentrale für Politische Bildung in Potsdam).

Wrzesień

4–5 Września 2010

Dni Brandenburgii 2010

Udział Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Dniach Brandenburgii w Schwedt (Odra.)

25 Września 2010

Film „Hochzeitspolka/ Weselna Polka“

Przedpremierowa prezentacja filmu fabularnego „Hochzeitspolka“ w obecności reżysera Larsa Jessena w Poczdamie.

Październik

29 Października 2010

Wizyta w Gorzowie

Podczas krótkiej wizyty u partnera KIK w Gorzowie Wielkopolskim uzgodniono dalszą współpracę i prowadzenie projektu tandemu na rok 2011.

W kawiarnii Hundertwasser: „Kuchnia polska“

Listopad

25 Listopada 2010

Kuchnia polska

Wykład połączony z degustacją i zdobywaniem wiedzy na temat „Kuchnia polska“ w kawiarni Hundertwasser w Poczdamie.

27 Listopada 2010

Andrzejki 2010

Po raz drugi Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii zorganizowało we współpracy z Samorządem Studenckim Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego oraz z Erasmus Student Network Imprezę andrzejkową, tym razem w poczdamskim klubie "Stilbruch".

Dezember

5–6 Grudnia 2010

Sternenmarkt 2010

Udział w polsko-niemieckim Jarmarku Gwiazdkowym (deutsch-polnischer Weihnachtsmarkt) "Sternenmarkt" w Poczdamie z własnym stoiskiem.

8 Grudnia 2010

Rozmowy na temat „Język polski w kształceniu zawodowym“

Rozmowa z sekretarzem Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) w celu dokonania oceny konferencji na temat „Język polski w kształceniu zawodowym“.