Chronik 2012

Polsko-Niemiecki Tandem (Frankfurt nad Odrą – Gorzów Wielkopolski i okolice)

Rozpoczęty 15 marca 2011 roku drugi cykl projektu „Polsko-Niemieckie Spotkania Tandemowe” był kontynuowany w 2012 roku. Został on zakończony 15 kwietnia. Projekt był prowadzony we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej (KIK) w Gorzowie Wielkopolskim i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia. Projekt skierowany był do osób mieszkających po obu stronach Odry, które chciały zarówno pogłębić swą znajomość języka i kultury sąsiedniego kraju, jak i nawiązać lub poszerzyć transgraniczne kontakty. Grupą docelową byli dorośli mieszkańcy euroregionu, zwłaszcza tzw. multiplikatorzy (nauczyciele, dziennikarze, przedstawiciele samorządów itp.). Głównym punktem każdego dwudniowego spotkania – oprócz nauki języka – było przede wszystkim wzajemne poznawanie się i nawiązywanie relacji z osobami reprezentującymi inną kulturę. Spotkania – z przewidzianym noclegiem – odbywały się w weekendy.
Osoby odpowiedzialne za realizację: odpowiedzialni byli: Adrian Fiedler, Małgorzata Mix i Małgorzata Oleksy.

Przegląd Prasy Transodra

Od 1. maja 2012 roku zaczął ukazywać się polsko-niemiecki Przegląd Prasy Transodra. Jego wydawcą jest Polsko-Niemieckie Towarzystwo Brandenburgii we współpracy z Niemiecko-Polskim Klubem Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami” oraz polskim Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incognita”. W okresie od 1.05.2012 do 15.03.2013 jego wydawanie wspierane było ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii.
Na 8–10 stronach czasopisma prezentowane są najważniejsze wiadomości z pogranicza – dotyczą one polityki, gospodarki, infrastruktury, społeczeństwa i kultury. Wydanie niemieckojęzyczne zawiera informacje z polskiej części regionu, natomiast wydanie polskojęzyczne – z niemieckiej. Adresatami przeglądu prasy są samorządy (miast, powiatów, województw), izby rzemieślnicze, przemysłowe i handlowe, zakłady rzemieślnicze i usługowe, organizacje polityczne, związki pracownicze, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia i rozmaite inicjatywy społeczne, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy po obu stronach Odry.
Osoby odpowiedzialne za realizację: Ruth Henning, Martin Kujawa, Katrin Schröder, Nancy Waldmann, Monika Stefanek, Adrian Fiedler, Stefan Leisner.

Muzyka bez granic – gospel po obu stronach Odry

DPG Brandeburg prowadziło w okresie od września do listopada 2011 (!) polsko-niemiecki projekt muzyki chóralnej – we współpracy z chórem gospelowym „Heavenly Voices” z Frankfurtu nad Odrą i Słubickim Towarzystwem Muzycznym. Był on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia. Informacja o wydarzeniu pojawia się w bieżącym sprawozdaniu, ponieważ projekt rozliczony został w 2012 roku. Osoba odpowiedzialna za realizację: Katrin Becker.

Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa

DPG Brandenburg – wraz z Ogólnoniemieckim Klubem Rowerowym (ADFC) – zorganizowało 23 czerwca 2012 wycieczkę rowerową po polsko-niemieckim pograniczu w okolicy Frankfurtu nad Odrą i Słubic. W czasie przerw można było wysłuchać pogadanek w obu językach. Odpowiedzialni za organizację: Christin Bülow, Małgorzata Mix

Polsko-Niemieckie Spotkania w Poczdamie i Polsko-Niemiecki Wieczór w Cottbus

Oprócz rozmaitych wydarzeń kulturalnych DPG Brandenburg organizowało w 2012 roku również regularne spotkania polsko-niemieckie w Poczdamie i Cottbus. Odpowiedzialni za realizację: Karl Fisher, Christian Schmidt, Falk Schneider