Chronik 2013

Polsko-Niemiecki Tandem (Frankfurt nad Odrą – Gorzów Wielkopolski i okolice)

Trzeci cykl projektu „Polsko-Niemieckie Spotkania Tandemowe” został rozpoczęty 1 stycznia 2013. Jego zakończenie planowane jest na 15 czerwca 2014. Projekt prowadzony jest we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej (KIK) w Gorzowie Wielkopolskim i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia. Projekt skierowany jest do osób mieszkających po obu stronach Odry, które chciały zarówno pogłębić swą znajomość języka i kultury sąsiedniego kraju, jak i nawiązać lub poszerzyć transgraniczne kontakty. Grupą docelową stanowią dorośli mieszkańcy euroregionu, zwłaszcza tzw. multiplikatorzy (nauczyciele, dziennikarze, przedstawiciele samorządów itp.). Głównym punktem każdego dwudniowego spotkania – oprócz nauki języka – jest przede wszystkim wzajemne poznawanie się i nawiązywanie relacji z osobami reprezentującymi inną kulturę. Spotkania – z przewidzianym noclegiem – odbywają się w weekendy.
Osoby odpowiedzialne za realizację: odpowiedzialni byli: Adrian Fiedler, Małgorzata Mix i Małgorzata Oleksy.

Przegląd Prasy Transodra

Projekt związany z wydawaniem polsko-niemieckiego Przeglądu Prasy Transodra będzie kontynuowany w okresie od 1 maja 2013 do 31 lipca 2014. Jego wydawcą jest Polsko-Niemieckie Towarzystwo Brandenburgii we współpracy z Niemiecko-Polskim Klubem Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami” oraz polskim Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incognita”. Wydawanie czasopisma finansowane jest ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, projektu „Landzukunft” federalnego Ministerstwa Ochrony Konsumentów, Rolnictwa i Polityki Żywnościowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Na 8–10 stronach czasopisma prezentowane są najważniejsze wiadomości z pogranicza – dotyczą one polityki, gospodarki, infrastruktury, społeczeństwa i kultury. Wydanie niemieckojęzyczne zawiera informacje z polskiej części regionu, natomiast wydanie polskojęzyczne – z niemieckiej. Adresatami przeglądu prasy są samorządy (miast, powiatów, województw), izby rzemieślnicze, przemysłowe i handlowe, zakłady rzemieślnicze i usługowe, organizacje polityczne, związki pracownicze, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia i rozmaite inicjatywy społeczne, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy po obu stronach Odry.
Osoby odpowiedzialne za realizację: Ruth Henning, Martin Kujawa, Katrin Schröder, Nancy Waldmann, Monika Stefanek, Adrian Fiedler, Stefan Leisner.

Doświadczanie pogranicza – warsztaty dla dziennikarzy i zainteresowanych osób z polsko-niemieckiego pogranicza

7 września 2013 DPG Brandenburg zorganizowało w Europejskim Centrum Spotkań „Uckerwelle” w Prenzlau warsztaty dla dziennikarzy i innych zainteresowanych osób z polsko-niemieckiego pogranicza. Celem wydarzenia ­– obok wymiany doświadczeń – był rozwój strategii służących rozbudowie transgranicznej wymianie informacji. Warsztaty były sfinansowane ze środków Brandenburskiej Centrali Kształcenia Politycznego. Osoby odpowiedzialne za realizację: Martin Kujawa, Monika Stefanek i inni.

Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa

DPG Brandenburg – wraz z Ogólnoniemieckim Klubem Rowerowym (ADFC) – zorganizowało 9 maja 2013 wycieczkę rowerową po polsko-niemieckim pograniczu w okolicy Frankfurtu nad Odrą i Słubic. W czasie przerw można było wysłuchać pogadanek w obu językach. Odpowiedzialni za organizację: Christin Bülow, Grzegorz Kujawa

Polsko-Niemieckie Spotkania w Poczdamie i Polsko-Niemiecki Wieczór w Cottbus

Oprócz rozmaitych wydarzeń kulturalnych DPG Brandenburg organizowało w 2013 roku również regularne spotkania polsko-niemieckie w Poczdamie i Cottbus. Odpowiedzialni za realizację: Karl Fisher, Christian Schmidt, Falk Schneider