Chronik 2014

Polsko-Niemiecki Tandem (Frankfurt nad Odrą – Gorzów Wielkopolski i okolice)

Trzeci cykl projektu „Polsko-Niemieckie Spotkania Tandemowe” został rozpoczęty 1 stycznia 2013, a zakończył się 15 czerwca 2014. Projekt prowadzony był we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej (KIK) w Gorzowie Wielkopolskim i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia. Skierowany był do osób mieszkających po obu stronach Odry, które chciały zarówno pogłębić swą znajomość języka i kultury sąsiedniego kraju, jak i nawiązać lub poszerzyć transgraniczne kontakty. Grupą docelową stanowią dorośli mieszkańcy euroregionu, zwłaszcza tzw. multiplikatorzy (nauczyciele, dziennikarze, przedstawiciele samorządów itp.). Głównym punktem każdego dwudniowego spotkania – oprócz nauki języka – jest przede wszystkim wzajemne poznawanie się i nawiązywanie relacji z osobami reprezentującymi inną kulturę. Spotkania – z przewidzianym noclegiem – odbywają się w weekendy.
Osoby odpowiedzialne za realizację: odpowiedzialni byli: Adrian Fiedler, Małgorzata Mix i Małgorzata Oleksy.

Przegląd Prasy Transodra

Projekt związany z wydawaniem polsko-niemieckiego Przeglądu Prasy Transodra był kontynuowany w 2014 roku okresie od stycznia do lipca oraz od października do grudnia. Jego zakończenie nastąpi 29 października 2015. Wydawcą czasopisma jest DPG Brandenburg we współpracy z Niemiecko-Polskim Klubem Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami” oraz polskim Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incognita”. Wydawanie przeglądu finansowane jest ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpłat uiszczanych przez prenumeratorów i darczyńców.
Na 8–10 stronach czasopisma prezentowane są co tydzień (od października 2014 – co dwa tygodnie) najważniejsze wiadomości z pogranicza – dotyczą one polityki, gospodarki, infrastruktury, społeczeństwa i kultury. Wydanie niemieckojęzyczne zawiera informacje z polskiej części regionu, natomiast wydanie polskojęzyczne – z niemieckiej. Adresatami przeglądu prasy są samorządy (miast, powiatów, województw), izby rzemieślnicze, przemysłowe i handlowe, zakłady rzemieślnicze i usługowe, organizacje polityczne, związki pracownicze, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia i rozmaite inicjatywy społeczne, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy po obu stronach Odry.
Osoby odpowiedzialne za realizację: Ruth Henning, Martin Kujawa, Nancy Waldmann, Monika Stefanek, Adrian Fiedler, Stefan Leisner, Michał Gierke, Frank Kupferschmidt, Alexander Finger i Albrecht Dreißig.

Polsko-Niemiecki Wieczór w Cottbus

W każdy pierwszy czwartek miesiąca regionalny oddział DPG Brandenburg w Cottbus – we współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko-Niemieckim Cottbus – organizuje polsko-niemieckie spotkania o różnej tematyce. Osoba odpowiedzialna za organizację: Karl Fischer

Polski Express

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Berlinie DPG Brandenburg opracowała koncepcję „Polskiego Expressu”. Celem projektu jest konfrontacja obecnego wciąż w Niemczech negatywnego postrzegania języka polskiego ze związanymi z nim pozytywnymi doświadczeniami. Realizacja projektu polega na przekazaniu wiedzy krajoznawczej, która ukazuje uczniom przestrzeń kulturową i gospodarczą, a także perspektywy zawodowe w kraju sąsiada. Podobnie jak w przypadku pogranicza francusko-niemieckiego (France-Mobil / Deutsch-Mobil) i projektu „Deutsch-Wagen” Polski Express odwiedzał szkoły różnego typu – prezentowano w nich język i kulturę Polski w przystępny i dopasowany do wieku słuchaczy sposób.
W 2014 roku przeprowadzono następujące spotkania:

 • 17.01.2014 Konferencja na temat upowszechniania języka polskiego na Uniwersytecie Poczdamskim – we współpracy z Instytutem Slawistyki UP i warszawskiej szkoły językowej Klub Dialogu. Materiały z debaty dostępne są na stronie internetowej DPGB. Organizację wydarzenia wsparła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
 • 8.05.2014 Całodniowy projekt w szkole podstawowej Carla von Ossietzky’ego w Werderze nad Hawelą. Udział wzięło 62 uczniów.
 • 13.05.2014 Stoisko informacyjne Polskiego Expressu podczas wydarzenia organizowanego przez klub SPD w brandenburskich landtagu.
 • 11.06.2014 Całodniowy projekt – z udziałem przedstawicieli instytucji patronackiej – w ponadpodstawowej szkole zawodowej Palmnicken w Fürstenwalde nad Sprewą. Udział wzięło 26 uczniów.
 • 16.06.2014 Całodniowy projekt w gimnazjum Karla Liebknechta i szkole podstawowej (Mitte) we Frankfurcie nad Odrą. Udział wzięło 77 uczniów.
 • 29.09.2014 Całodniowy projekt w gimnazjum i szkole ponadpodstawowej w Neuzelle. Udział wzięło 67 uczniów.
  Informacje, doniesienia prasowe i fotorelacje z poszczególnych wydarzeń zostały zgromadzone na stronie internetowej DPGB (Projekt Polski Express).
 • Osoby odpowiedzialne za realizację: Anna Zinserling, Martin Kujawa, Adrian Fiedler, Małgorzata Mix, Alexander Finger, Paulina Kwiatkowska, Wolfgang Daniel Engeldinger, Marta und Linda aus Krakau.

  W marcu 2015 DPG Brandenburg podjęło współpracę z Instytutem Polskim w Niemczech w ramach projektu „Polen-Mobil”. Porozumienie przewiduje, że DPG Brandenburg będzie samodzielnie prowadzić projekt w Brandenburgii, Saksonii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Oznacza to, że DPG Brandenburg będzie promować Polskę i język polski w szkołach znajdujących się w wymienionych landach.

  Przewodnik językowy „Polnische für die Hosentasche – Niemiecki Kieszonkowy”

  9 maja 2014 ukazał się wydany przez DPG Brandenburg przewodnik językowy po pograniczu „Polnisch für die Hosentasche – Niemiecki Kieszkonkowy”. Dostępny jest również w formie elektronicznej jako ebook (EPUB i PDF). Więcej informacji: http://www.dpg-brandenburg.de/de/download/polnisch-fuer-die-hosentasche
  Osoby odpowiedzialne: Sahra Damus, (ze strony DPGB: Adrian Fiedler, Tomasz Rajewicz, Grzegorz Kujawa).

  Współpraca z „Tolerancyjną Brandenburgią”

  1 kwietnia 2014 zawarto umowę o współpracy w ramach inicjatywy „Tolerancyjna Brandenburgia”. Podpisali ją Burkhard Jungkamp – sekretarz stanu do spraw edukacji i koordynator inicjatywy z ramienia rządu krajowego – oraz Martin Kujawa w imieniu DPG Brandenburg. Więcej informacji: http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.360170.de

  Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa

  DPG Brandenburg – wraz z Ogólnoniemieckim Klubem Rowerowym (ADFC) – zorganizowało 10 maja 2014 kolejną wycieczkę rowerową po polsko-niemieckim pograniczu w okolicy Frankfurtu nad Odrą i Słubic (ok. 60 km). W czasie wycieczki można było wziąć udział w szybkim kursie języka polskiego. Odpowiedzialni za organizację: Christin Steffen, Grzegorz Kujawa, Albrecht Dreißig

  Spotkanie letnie DPGB

  28 czerwca 2014 DPG Brandenburg – wraz ze Stowarzyszeniem Cudziozemców Berlina-Brandenburgii (Berlin Brandenburg Auslandsgesellschaft) zorganizowało spotkanie letnie. DPG zaprezentowało swoje projekty oraz polskiego muzyka – Artura Waniana.

  Akcja plakatowa w związku z wyborami do landtagu

  „Idź na wybory w imię tolerancji i demokracji / Wählen gehen für Toleranz und Demokratie” – głosiło hasło akcji plakatowej inicjatywy „Tolerancyjna Brandenburgia”, która wzywała do udziału w wyborach do landtagu, zwracając się zwłaszcza do osób uczestniczących w nich po raz pierwszy. DPG Brandenburg wzięło udział w akcji z własnym plakatem – przedstawiono na nim nauczycielkę języka polskiego Joannę Banaszewską oraz Franka Kupferschmidta. Więcej informacji: http://www.dpg-brandenburg.de/de/waehlen-gehen-2014

  Kurier DPG

  Od listopada 2014 co dwa miesiące ukazuje się newsletter „DPG-Kurier”. Jego zadaniem jest informowanie o działaniach DPG Brandenburg oraz przekazywanie interesujących wiadomości na temat spraw polsko-niemieckich.
  Osoba odpowiedzialna: Frank Kupferschmidt

  Prezentacje DPG Brandenburg podczas spotkań, targów i innych przedsięwzięć (wybór)

  • 14.08.2014 Prezentacja w siedzibie DPG Brandenburg z udziałem Pani Klary Geywitz (sekretarz generalna SPD w Brandenburgii) i Pana Dietmara Nietana (poseł do Bundestagu i przewodniczący federalnego związku DPG)
  • 11.09.2014 Prezentacja DPG Brandenburg na zorganizowanym przez Pro Europa Viadrina „Targu możliwości” we Frankfurcie nad Odrą.
  • 13.-14.09.2014 Prezentacja DPG Brandenburg targach regionalnych w Muzeum Archeologicznym (dawny klasztor dominikański) w Brandenburgu nad Hawelą.
  • 25-27.10.2014 Udział w federalnym kongresie DPG w Dreźnie. Hasłem przewodnim było: „Sąsiedztwo w środku Europy / Nachbarschaft in der Mitte Europas”
  • 05.-07.12.2014: Prezentacja DPG Brandenburg – wspólnie z polsko-niemiecką księgarnią „Buchbund” – podczas polsko-niemieckiego jarmarku bożonarodzeniowego „Sternenmarkt“
  • 14.12.2014 Polsko-niemieckie śpiewy adwentowe w Jugendcafe na zamku Trebnitz

  Polsko-niemieckie śniadanie

  Podczas warsztatów przyszłościowych uzgodniono potrzebę stworzenia forum, w którego ramach możliwe będą spotkania członków i osób chcących poznać działania DPG. Pierwsze polsko-niemieckie śniadanie odbyło się 21 marca w siedzibie DPG. Spotkania będą organizowane raz w miesiącu – przeważnie w Poczdamie, ale również w innych miejscowościach Brandenburgii, a także w Polsce.
  Osoby odpowiedzialne za organizację: Grażyna Bischof, Frank Kupferschmidt, Alexander Finger, Martin Kujawa