Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii jest zarejestrowanym, niedochodowym związkiem o liczbie około 100 członków. Organizując liczne przedsięwzięcia jak wyjazdy studenckie, konferencje fachowe, warsztaty, seminaria czy referaty, Towarzystwo działa na rzecz porozumienia między Niemcami i Polakami jak również w gestii poznania naszego kraju sąsiedniego - Polski. Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii ma swoją siedzibę w Poczdamie oraz dwie filie w Chociebużu i we Frankfurcie nad Odrą.

Towarzystwo jest członkiem Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich.

W naszej działalności szczególny nacisk leży na wspieraniu i promowaniu języka polskiego w Brandenburgii, zwłaszcza w regionie przygranicznym. Robimy to, ponieważ jesteśmy przekonani, że dobra znajomość języka sąsiedzkiego jest istotnym warunkiem zwiększenia intensywności stosunków polsko-niemieckich w Brandenburgii. Porozumienie wzrasta wraz z możliwością wzajemnego zrozumienia się. Jak bowiem mają się Polacy i Niemcy porozumiewać jeśli nie potrafią sobie powiedzieć, co w sobie cenią lub wyrazić krytyki, jak wygląda ich dzień powszedni, jakie cele w życiu sobie wyznaczyli czy jak wyobrażają sobie przyszłość we wspólnym regionie? Z tego powodu już od wielu lat angażujemy się w rozpowszechnianie i rozwój nauki języka polskiego w szkołach brandenburskich.
Oprócz tego organizujemy wzdłuż granicy tzw. kursy-tandemy (aktualnie w regionie Frankfurtu nad Odrą i Słubic, na których mieszkańcy obu stron Odry wspólnie (w tandemach) uczą się języka tego drugiego.

Kolejnym aspektem naszej działalności jest wspieranie współpracy ponadgranicznej. Naszą rolę widzimy tu w formie pośrednika między ludźmi, związkami, instytucjami po obu stronach Odry, którzy chcieliby się w postaci projektów czy innych przedsięwzięć zaangażować w ponadgraniczną współpracę. Konkretnie oznacza to, że pośredniczymy w pozyskiwaniu polskich czy niemieckich partnerów ale także pomagamy w stawianiu pierwszych kroków na płaszczyźnie wspólnej pracy. Mimo, że organizujemy własne projekty i wydarzenia, jesteśmy świadomi tego, że tylko jako mentora możemy czegoś dokonać.

Nasz sukces zależy przede wszystkim od współpracy jak i od wsparcia naszych przyjaciół i partnerów. Do nich od wielu lat zaliczają się: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która nas przez długi czas gościła pod swoim dachem, Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami“, jak również Kolegium Języka i Kultury Polskiej.