Zarząd i aktywni

Zarząd Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii

Od zebrania członków, które odbyło się dnia 24 lutego 2013 r. do zarządu należą:

 • Martin Kujawa (Przewodniczący)
 • Frank Kupferschmidt (Zastępca przewodniczącego)
 • Anna Zinserling (Zastępca przewodniczącego)
 • Christin Steffen (Skarbniczka)
 • Katrin Becker (kierowniczka filii w Frankfurcie nad Odrą)
 • Karl Fisher (kierownik filii w Chociebużu)
 • Albrecht Dreißig (Referent do spraw wymiany studentów i wolentariatu w Polsce)

Aktywni

Do koła aktywnych należą:

 • Grażyna Bischof (księgowość)
 • Sahra Damus (język sąsiada)
 • Adrian Fiedler (strona internetowa, polski w szkole)
 • Susann Schober (strona internetowa)
 • Falk Schneider (strona internetowa)
 • Grzegorz Kujawa (religia)
 • Stefan Leisner (Strona internetowa)
 • Małgorzata Mix (język sąsiada)
 • Paweł Prokop (kółko graniaste)
 • Tomasz Rajewicz (tłumaczenie)
 • Nicole Schmitz (public relations)
 • Alexander Finger (public relations)
 • Dominika Tronina (praktykantka, polski w szkole)