Tagi dla Klub Inteligencji Katolickiej Gorzów

Klub Inteligencji Katolickiej Gorzów

Klub Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim istnieje od 1976 roku a od roku 1981 jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. W latach 80-tych aktywnie uczestniczył w ruchu obrony praw obywatelskich i od tej pory bierze czynny udział na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego (pozostając przy tematyce chrześcijańskiej).

T. Klimek, B. Ciemniejewska,
A. Fiedler (DPG)

Klub Inteligencji Katolickiej wzmacnia ostatnio wymianę z niemieckimi sąsiadami.

Gorzowski KIK jest członkiem - jak i większość pozostałych Klubów Inteligencji Katoliskiej - Porozumienia KIK (Związek KIK).
Strona internetowa organizacji dachowej Porozumienie KIK:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

KIK Gorzów organizuje od początku 2010 roku, przy współpracy z DPG Brandenburg (Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii) polsko-niemieckie spotkania tandemowe w euroregionie Pro Europa Viadrina. Spotkania te odbywają się raz w miesiącu i są zarówno dla Polaków jak i Niemców szansą na wspólną i wzajemną naukę języka.

Adres KIK Gorzów:
Klub Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Obotrycka 10
66-400 Gorzów Wlkp.