Po śladach – Plany na rok 2007

„Po śladach – stara, nowa, obca mała ojczyzna na polsko-niemieckim pograniczu“ – Plan na rok 2007

1. 18 maja tego roku odbędzie się pierwsze spotkanie dawnych i dzisiejszych mieszkańców Czelina (Zellin). Planowane jest nabożeństwo ekumeniczne, występ dziecięcej grupy (taniec i śpiew), prezentacja wystawy fotograficznej „Czelin – Zellin.

I. Program spotkań

1. 18 maja tego roku odbędzie się pierwsze spotkanie dawnych i dzisiejszych mieszkańców Czelina (Zellin). Planowane jest nabożeństwo ekumeniczne, występ dziecięcej grupy (taniec i śpiew), prezentacja wystawy fotograficznej „Czelin – Zellin. Wczoraj i dzisiaj“, a także wspólna rozmowa dawnych i dzisiejszych mieszkańców. W przygotowaniach biorą udział: Raimund Koch (opiekun koła ojczyźnianego Zellin/Klossow) oraz państwo Elwira Profé-Mackiewicz i Fortunat Mackiewicz, polsko-niemieckie małżeństwo z Mieszkowic (Bärwalde). Przeprowadzone zostały już wstępne rozmowy na miejscu w Czelinie, m.in. z proboszczem, sołtysem, dyrektorami miejscowych szkół, przedstawicielami organizacji kobiecej, a także z pochodzącym z Czelina studentem z Poznania, który zajmie się przygotowaniem wystawy.

Planujemy jednodniową wycieczkę na spotkanie w Czelinie, w której wezmą osoby zainteresowane, a także dziennikarze z Polski i Niemiec; mamy nadzieję, że w maju czynne już będzie połączenie promowe Güstebieser Lohse – Gozdowice.

2. Trzecie spotkanie zielonoświątkowe dawnych i dzisiejszych mieszkańców Nowego Warpna (Neuwarp) 28 maja 2007 roku.

Na pierwszym spotkaniu w roku 2005 polscy nowowarpianie opowiadali o swych przeżyciach związanych z wysiedleniem z dawnych polskich Kresów Wschodnich i przybyciem do Nowego Warpna. Podczas drugiego spotkania w roku 2006 niemieccy świadkowie historii wspominali swoje życie w Nowym Warpnie i późniejsze wypędzenia. Od tego czasu powstaje stale poszerzana wystawa z prywatnych zdjęć dzisiejszych i dawnych mieszkańców. Tegoroczne spotkanie winno stać się okazją do rozmowy na temat ewentualnych wspólnych działań (np. stworzenie wspólnego muzeum ziemi ojczystej z wykorzystaniem wspomnianej wystawy; ufundowanie kamieni lub tablic upamiętniających ważne miejsca, np. dawne cmentarze, połączone z pracami porządkowymi, które mogliby przeprowadzić uczniowie miejscowych szkół etc.).

W ramach przygotowań do spotkania odbędą się dwie imprezy – w Altwarp i Nowym Warpnie, podczas których zaprezentowana zostanie nowa dwujęzyczna publikacja na temat Nowego Warpna – Neuwarp autorstwa Andrzeja Łazowskiego, a wydana przez stowarzyszenie „Czas, Przestrzeń, Tożsamość“.

Planujemy jednodniową wycieczkę na trzecie spotkanie polskich i niemieckich nowowarpian, w której mogą wziąć udział osoby zainteresowane i dziennikarze z Polski i Niemiec.

3. Workshop „Ślady żydowskie na polsko-niemieckim pograniczu“. W czerwcu w Angermünde organizujemy spotkanie ludzi z Polski i Niemiec, którzy aktywnie zajmują się poszukiwaniem żydowskich śladów. To robocze spotkanie służyć będzie wymianie doświadczeń, informacji na temat konkretnej pracy, projektów i planów na przyszłość, a także ewentualnej współpracy.

4. Prezentacja dwujęzycznej wystawy „I wtedy nas wywieźli – Und dann mussten wir raus“ oraz pokaz filmowy w Mieszkowicach (Bärwalde), druga połowa czerwcu 2007. Dwa kolejne pokazy filmowe połączone z dyskusją – Angermünde i Chojna (Königsberg Nm); terminy nie zostały jeszcze ustalone.

II. Wycieczka studyjna

Trzydniowa wycieczka studyjna z udziałem ok. 30-40 osób zainteresowanych i dziennikarzy z Polski i Niemiec w południowe rejony Nowej Marchii; tematyczny punkt ciężkości: „Dawne pogranicze polsko-niemieckie okresu międzywojennego“, koniec sierpnia, początek września 2007.

Chwilowo planujemy odwiedzenie następujących miejsc (dokładna trasy wycieczki nie została jeszcze ustalona): Kostrzyn/Küstrin, Dębno/Neudamm, Witnica/Vietz, Gorzów/Landsberg, Santok/Zantoch, Skwierzyna/Schwerin, Rokitno/Rokitten, Międzychód/Birnbaum, Międzyrzecz/Meseritz, Świebodzin/Schwiebus, Babimost/Bomst, Zbąszynek/Neu Bentschen – Zbąszyń/Bentschen – Dąbrówka/Groß Dammer; powrót przez Łagów/Lagow – Słubice lub Gorzów – Kostrzyn. Noclegi w Gorzowie i (lub) w Łagowie, ew. w Paradyżu/Paradies.

III. Publikacja kolejnego numeru pisma TRANSODRA z dokumentacją projektu Po śladach