Tagi dla Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii popiera możliwość utworzenia linii tramwajowej Frankfurt-Słubice

Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii popiera możliwość utworzenia linii tramwajowej Frankfurt-Słubice

Doniesienie prasowe z dnia 21.7.2011

ProTramdo blogu inicjatywy 'ProTram' …

Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii popiera szansę na tramwajowe połaczenie miast Franfurt nad Odrą i Słubice.

Przewodniczący Stowarzyszenia Fisher opowiada sie za finansowym wsparciem europejskim /wielki krok w rozwoju polsko-niemieckiego regionu granicznego i obszaru naukowego

Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii z zadowoleniem przyjmuje wyniki, przedstawionej w poniedziałek, ekspertyzy poprzedzonej badaniami stwierdzającymi wykonalność połączenia tramwajowego z Frankfurtu do sąsiadniego miasta, Słubice. Zgodnie z wynikiem badań, naukowcy oceniają transgraniczne połączenie jako osiągalne i opłacalne. Przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii, Karl Fisher, określa utworzenie połączenia tramwajowego przez Odrę, jako "dużą szansę na wzmocnienie społecznych i kulturowych kontaktów pomiędzy Polakami i Niemcami oraz znaczący impuls dla obszaru naukowego Słubfurt."

Fisher powiedział w czwartek, że miasto i land Brandenburgia muszą wypracować realny projekt, na podstawie, którego możliwa byłaby budowa linii tramwajowej. Bez dofinansowania ze strony Unii Europejskiej, realizacja tak ambitnego projektu nie jest możliwa. "Polityka i administracja muszą skorzystać z nadażającej się okazji bliższej integracji obu miast i rozpocząć aktywną rozbudowę infrastruktury transportowej. Oba kraje powinny szybko porozumieć się w tej sprawie i zważywszy na wielkość i atrakcyjność projektu zawnioskować wspólnie europejskie dofinansowanie w nadal jeszcze trwającym okresie dofinansowania", wyjaśnia Fisher.

Według przewodniczącego, oczekiwane efekty gospodarcze i kulturalne, wkrótce przewyższą wymagany wkład finansowy projektu. „Długotrwałe funkcjonowanie linii tramwajowej pomiedzy Frankfurtem a Słubicami, byłoby nie tylko ważnym sygnałem dla regionu przygranicznego ze względu na aspekt ekonomiczny. Byłby to także duży krok w rozwoju polsko-niemieckiego regionu pod wyględem naukowym, ponieważ znacznie łatwiejszy stałby się dla studiujących dojazd pomiędzy obiema częściami uniwersytetu“, dodał Fisher na zakończenie.