Tagi dla Rewitalizacja szlaku pielgrzymkowego Szczecin – Berlin

Rewitalizacja szlaku pielgrzymkowego Szczecin – Berlin

szlak pielgrzymkowy

Spotkanie inauguracyjne w dniu 9. lutego 2012 r. w ośrodku Landhof Arche koło Gartz (n. Odrą)

Urząd Gartz zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu, przedstawicieli administracji publicznej, kościelnych rad parafialnych oraz organizacji społecznych na spotkanie inauguracyjne „Rewitalizacja szlaku pielgrzymkowego Szczecin – Berlin jako centralnego, polsko-niemieckiego połączenia z europejska siecią szlaków pielgrzymkowych”. Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2012 roku, o godz. 10.00 w ośrodku Landhof Arche.

Polsko-niemieckie spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom historycznych podstaw ruchu pielgrzymkowego, pątniczego, jak również omówienie bieżących działań i zamiarów odnośnie odtworzenia średniowiecznej sieci szlaków oraz przekazanie aktualnego stanu badań. Nie wszyscy wiedzą , że średniowieczne trasy pielgrzymek przebiegały wzdłuż głównych szlaków handlowych, tak zwanych wojskowych i handlowych traktów. Z upływem lat zostały one rozbudowane na szosy, drogi komunikacji dalekobieżnej, tak więc obecnie należy ponownie odszukać historyczny przebieg pieszych szlaków.

Jak podkreśla dyrektor Urzędu Miasta Gartz , Frank Gotzmann - Reaktywacja szlaków pielgrzymkowych i pątniczych pozwoliłaby na przybliżenie naszego regionu jego mieszkańcom oraz odwiedzającym, dzięki temu stałby się on bardziej atrakcyjny i łatwiej dostępny. Jednak projekt taki będzie możliwy do zrealizowania tylko długoterminowo i tylko przy wsparciu nas wszystkich.

Pastor dr Justus Werdin, od wielu lat związany z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Brandenburgii, będzie mowił na spotkaniu o swoich doświadczeniach z reaktywacją szlaku Magdeburg-Gniezno.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o pisemne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na formularzu, który można ściągnąć ze strony urzędu Gartz.